Tel: +420 722 792 851
  • Čeština
  • English

Město Polička

Informační centrum

Adresa

Palackého náměstí 160
572 01 Polička
IČO: 13554441
DIČ: CZ501125192

Kontakt

Tel: +420 461 724 326
Fax: +420 461 724 867
E-mail: info@ic.policka.org
Web: ic.policka.org

Otevírací doba

Září - Červen
Po - Pá: 8:00 - 17:00
So: 9:00 - 12:30
Ne: Zavřeno

Otevírací doba

Červenec - Srpen
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So - Ne 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Centrum Bohuslava Martinů v Poličce

Expozice

Rodná světnička Bohuslava Martinů
Městské gotické opevnění
Historie města Poličky a okolí
Sklářství na Horácku
Barevný svět Bohuslava Martinů
Školní třída Bohuslava Martinů

Kontakt

Tel: +420 461 723 855
Adresa: Tylova 114, 572 01 Polička
Web: www.cbmpolicka.cz

Otevírací doba

Září - Duben
úterý - neděle
9:00 - 12:00
12:30 - 16:00

Otevírací doba

Květen - Srpen
úterý - neděle
9:00 - 12:00
12:30 - 17:00

Světnička

Morový sloup na náměstí

Morový sloup na náměstí, vysoký 22 metry, vytvořený v letech 1727-31 jako dík za ochránění města před morem roku 1713. Jeho architektonickou kompozici pravděpodobně navrhl přední český architekt František Maxmilián Kaňka, sochy vytesal Jiří František Pacák z Litomyšle. Náklady na pořízení sloupu sice přesáhly 6000 zlatých, což představovalo příjem města z poddanských dávek z celého panství za zhruba deset let, Polička však získala památku dodnes patřící k vrcholům barokního sochařství. V roce 1748 nechala městská rada morový sloup vyrýt a vytisknout technikou mědirytiny, jejíž autor Michal Rentz z Kuksu, dvorní rytec hraběte Šporka, zcela uchvácen o poličském morovém sloupu napsal, že v celém Českém království nemohu také říci, kde by se dal spatřiti nádhernější pomník.

Půdorys sloupu tvoří stupňovitě se zužující trojúhelník s otupenými rohy. Podstavec obklopuje balustráda, na níž stojí sochy sv. Josefa, sv. Anny a sv. Jáchyma. Ve výklencích spodního dílu podstavce jsou sochy sv. Václava, sv. Víta a sv. Floriána. Na bohatě profilované římse nad nimi stojí sochy sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Rocha a ještě výše jsou v kartuších tři mariánské reliéfy. Sloup je zakončen trojbokým štíhlým jehlancem pokrytým obláčky s andílky a sochou Panny Marie s aureolou dvanácti hvězd, stojící na půlměsíci a zeměkouli. Zdroj

Morový sloup

Barokní radnice

Podobu původní gotické radnice známe pouze z nejstaršího vyobrazení Poličky z let 1711-27, neboť byla zbořena na počátku její barokní přestavby v roce 1739. Byla to patrová kamenná budova s věží v severozápadním nároží, která se - ve zdivu vysoká zhruba 30 metrů - bez většího narušení zachovala až do současnosti, byť ze všech stran obestavěná budovou barokní radnice. Dobu stavby gotické radnice lze přibližně určit před rok 1360, čemuž neodporuje ani rozbor architektonických prvků dochované gotické kaple.

Původní barokní cibulovitá báň, zničená za požáru v roce 1845, byla obnovena roku 1916, kdy byl osazen i nový hodinový stroj, původní mansardová střecha pak v roce 1942. V roce 1994 byly v rekonstruované radnici instalovány a zpřístupněny stálé galerijní expozice Městského muzea a galerie (Staré umění na Poličsku, Obrazová galerie rohu Hohenembsů, Moderní umění na Poličsku, Bohuslav Martinů ve výtvarném umění). Zdroj

Radnice

Městské činžovní domy

Dva soubory činžovních domů byly vystavěny na nábřeží Svobody (4 domy) a v ulici E. Beneše (5 domů) v rondokubistickém slohu v letech 1923-24 podle návrhu architekta Václava Flégla z Prahy. Při jejich projektování byla zvolena jistá unifikace - vždy po dvou bytech ve zvýšeném přízemí a prvním patře a dva menší byty v podkroví. Název slohu vznikl podle charakteristických kruhů a půloblouků na fasádě - kubismus a rondokubismus jsou specialitou české architektury, jíž přispěla do pokladnice evropského kulturního dědictví. Zdroj

Domy

Vyřezávaná domovní vrata

Při obnově města, zničeného požárem v roce 1845, vznikl unikátní soubor vyřezávaných klasicistních domovních vrat a dveří. V České republice patrně neexistuje žádný podobný soubor, který by co do různorodosti forem a jemnosti řemeslného podání byl srovnatelný s poličským. Tento soubor (z 65 evidovaných vrat a dveří vnitřního města se do dnešní doby zachovalo 30 exemplářů) je památkově chráněn. Zdroj

Hrad Svojanov

Příspěvková organizace Hrad Svojanov spravuje a provozuje rozsáhlý areál středověkého královského hradu z poloviny 13. století upraveného empírově v polovině 19. století, od roku 1910 ve vlastnictví Města Poličky. V prostorách hradu se nacházejí historické expozice, rozhledna na břitové věži Hlásce, gotická zahrada, restaurace a turistická ubytovna s kapacitou 62 míst. V rámci provozu organizace zajišťuje konání svatebních obřadů, slavnostních hostin, rautů, firemních akcí, kulturních vystoupení a krátkodobých výstav výtvarného umění. Zdroj

Otevírací doba

V březnu a listopadu o víkendech a st. sv. od 10 do 17 hodin.
V dubnu, květnu a říjnu denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
V červnu a září denně včetně pondělí od 9 do 17 hodin.
V červenci a srpnu denně včetně pondělí od 9 - 18 hod.
V prosinci do 15. 12. o víkendech od 10 do 17 hodin.
Od 15. prosince do 28. února je hrad uzavřen.
Poslední prohlídka začíná hodinu před koncem návštěvní doby.
Mimo uvedenou dobu je prohlídka hradu možná pro hromadné skupiny
po dohodě.

Domy